Monday, June 13, 2011

เปิดสอนเทนนิสแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว

 
เปิดสอนเทนนิสแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว  สอนโดยโค้ชทีมชาติ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 7 ปี สามารถเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  สามารถเรียนได้ทุกวัน  

อัตราค่าเรียนแบบเดี่ยว
       1 คน     คิดราคา  400  บาท/ชม.
       2 คน     คิดราคา  700  บาท/ชม.

อัตราค่าเรียนแบบกลุ่ม
สำหรับเด็กอายุ  8 – 12 ปี  กลุ่มละ 5 คน
คอร์สละ 3,000 บาท/คน มี  10 ชั่วโมง

ขั้นเริ่มต้น (Beginner) : สอนให้ตีเป็น
- เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นเทนนิสมาก่อน 
- เรียนได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
- สอนทักษะพื้นฐานของการเล่นเทนนิส
- Ground stroke (forehand, backhand)
- ลูกวอลเล่ย์ (volley) 
- การเสิร์ฟ

ขั้นกลาง (Intermediate) : สามารถเล่นกับผู้อื่นได้ 
- เหมาะสำหรับผู้ที่เล่นเทนนิสเป็นแล้ว ต้องการเล่นให้ดีขึ้น
- ฝึกซ้อมทักษะขั้นพื้นฐานให้เกิดความชำนาญ
- ฝึกความแม่นยำ และความสม่ำเสมอในการคุมบอล
- ฝึกการเคลื่อนไหว การวิ่ง และการจัดตัวในการเข้าหาบอล 
- ฝึกการตีโต้และการเล่นร่วมกับผู้อื่น
- ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของการตีทักษะขั้นพื้นฐาน

ขั้นสูง (Advanced) : ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน 
- เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬา
- เพิ่มพูนทักษะการเล่นในระดับสูง 
- ฝึกความแม่นยำ และความสม่ำเสมอของการ  คุมบอลในระดับแข่งขัน 
- ฝึกและเตรียมความพร้อมให้ร่างกายแข็งแรง สำหรับการแข่งขัน 
- ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในระดับสูง
- สร้างความเข้าใจในการเล่นเกม และ  พัฒนาการเล่นในรูปแบบของตัวเอง

for more info:  call 02 412 400 ext 205

No comments:

Post a Comment